-Beskrivning: Beskrivning: image003Uppdaterad: 2018-06-21 17:42

Styrelse och Arbetsgrupp 2018

 

 

Styrelse och arbetsgrupp – 2018-06-20

 

Styrelse

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Arbete

Ordförande

Henrik Fallberg

henrik.fallberg@gmail.com

0589 14711

0706 724719

0736 627110

Vice ordförande

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1@bredband.net

0589 12205

0736 240303

-

Kassör

Pär-Erik Modigh

pe.modigh@telia.com

0589 17621

0706 554446

0589 85706

Sekreterare

Ingemar Johansson

ingemar.johansson@arboga-musikforening.se

-

0707 649690

-

Styrelsemedlem 1

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1@bredband.net

0589 12205

0736 240303

-

Styrelsemedlem 2

Inger Kanders

Inger.kanders@gmail.com

-

0703 028229

-

Suppleant 1

Bo Thörnkvist

annemarie.1942@live.se

0589 10407

0730 254346

-

Suppleant 2

Kjell Hedquist

kjell.hedquist@gmail.com

0589 10862

0708 174952

-

 

Arbetsgrupp

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Arbete

Sammankallande

Kjell Hedquist

kjell.hedquist@home.se

0589 10862

0708 174952

-

Arbetsgrupp

Sune Pattersson

-

-

0730 393319

-

Arbetsgrupp

Inger Kanders

Inger.kanders@gmail.com

0589 15827

0703 028229

 

Arbetsgrupp

Håkan Harryson

hakan.h.harryson@gmail.com

0589 15316

0761 101533

 

Arbetsgrupp

Anne-Marie Törnkvist

annemarie.1942@live.se

0589 10407

-

-

Arbetsgrupp

Bo Törnkvist

annemarie.1942@live.se

0589 10407

 

 

Arbetsgrupp

Margareta Wallin

malgosia.wallin@telia.com

-

-

-

Arbetsgrupp

Kjell Holmström

copiad87@gmail.com

 

070 584 49 74

 

Hemsideansvarig

Ingemar Johansson

Ingemar.johansson@arboga-musikforening.se

0589 350520

0707 649690

-

 

Programråd

Funktion

 

 

 

 

Arbete

Sammankallande

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1@bredband.net

0589 12205

0736 240303

-

 

Henrik Fallberg

henrik.fallberg@gmail.com

0589 14711

0706 724719

0736 627110

 

Kjell Hedquist

kjell.hedquist@home.se

0589 10862

0708 174952

-

 

Revisorer

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Arbete

Revisor 1

Göran Hedqvist

goran.hedquist@gmail.com

-

-

-

Revisor 2

Peter Wahlström

peter.wahlstrom@gmail.com

0589 12325

0706 632903

-

Revsuppleant 1

Anders Gelinder

gelinder.ahl@telia.com

0589 16155

-

-

Revsuppleant 2

Bengt Broberg

-

0589 13111

0703 032782

-

 

Valberedning

Funktion

 

e-post

Bostad

Mobil

Arbete

Valberedare 1

Håkan Harryson

hakan.h.harryson@gmail.com

0589 15316

0761 101533

-

Valberedare 2

Pär-Erik Modigh

pe.modigh@telia.com

0589 17621

0706 554446

0589 85706