-Beskrivning: Beskrivning: image003Uppdaterad: 2019-08-24 22:42

Styrelse och Arbetsgrupp 2019

Styrelse

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Ordförande

Christian Payerl

christian.payerl@se.abb.com

 

0702 601024

Vice ordförande

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1@bredband.net

0589 12205

0736 240303

Kassör

Pär-Erik Modigh

pe.modigh@telia.com

0589 17621

0706 554446

Sekreterare

Ingemar Johansson

Ing_johansson@hotmail.com

-

0707 649690

Styrelsemedlem 1

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1@bredband.net

0589 12205

0736 240303

Styrelsemedlem 2

Inger Kanders

Inger.kanders@gmail.com

-

0703 028229

Suppleant 1

Bo Thörnkvist

annemarie.1942@live.se

0589 10407

0730 254346

Suppleant 2

Kjell Hedquist

kjell.hedquist@gmail.com

0589 10862

0708 174952

Adjubgerande

Henrik Fallberg

henrik.fallberg@gmail.com

0589 14711

0706 724719

 

Arbetsgrupp

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Sammankallande

Kjell Hedquist

kjell.hedquist@home.se

0589 10862

0708 174952

Arbetsgrupp

Sune Pattersson

-

-

0730 393319

Arbetsgrupp

Inger Kanders

Inger.kanders@gmail.com

0589 15827

0703 028229

Arbetsgrupp

Håkan Harryson

hakan.h.harryson@gmail.com

0589 15316

0761 101533

Arbetsgrupp

Anne-Marie Törnkvist

annemarie.1942@live.se

0589 10407

-

Arbetsgrupp

Bo Törnkvist

annemarie.1942@live.se

0589 10407

 

Arbetsgrupp

Margareta Wallin

malgosia.wallin@telia.com

-

-

Arbetsgrupp

Kjell Holmström

copiad87@gmail.com

-

070 584 49 74

Hemsideansvarig

Ingemar Johansson

Ing_johansson@hotmail.com

-

0707 649690

 

Programråd

Funktion

 

 

 

 

Sammankallande

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1@bredband.net

0589 12205

0736 240303

 

Christian Payerl

christian.payerl@se.abb.com

 

Kjell Hedquist

kjell.hedquist@home.se

0589 10862

0708 174952

 

Revisorer

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Revisor 1

Göran Hedqvist

goran.hedquist@gmail.com

-

-

Revisor 2

Peter Wahlström

peter.wahlstrom@gmail.com

0589 12325

0706 632903

Revsuppleant 1

Anders Gelinder

gelinder.ahl@telia.com

0589 16155

-

Revsuppleant 2

Bengt Broberg

-

0589 13111

0703 032782

 

Valberedning

Funktion

 

e-post

Bostad

Mobil

Valberedare 1

Håkan Harryson

hakan.h.harryson@gmail.com

0589 15316

0761 101533

Valberedare 2

Pär-Erik Modigh

pe.modigh@telia.com

0589 17621

0706 554446