image003Uppdaterad: 2022-12-18 22:49

Möten 2022

---

Sammanställning av mötesanteckningar:
Lösenordskyddade

AMF Årsmöte 2022

AMF#265 2022-01-19
AMF#266 2022-02-23
AMF#267 2022-03-23
AMF#268 2022-05-02 Rev A
AMF#269 2022-06-13 Extra Styrelsemöte
AMF#270 2022-08-17 Kick Off
AMF#271 2022-09-26 Rev A
AMF#272 2022-10-17
AMF#273 2022-12-12 Extra Styrelsemöte

---