-Beskrivning: Beskrivning: image003Uppdaterad: 2020-08-30 18:43

Styrelse och Arbetsgrupp 2020

Styrelse

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Ordförande

Christian Payerl

christian.payerl[a]se.abb.com

 

0702 601024

Vice ordförande

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1[a]bredband.net

0589 12205

0736 240303

Kassör

Pär-Erik Modigh

pe.modigh[a]telia.com

0589 17621

0706 554446

Sekreterare

Ingemar Johansson

Ingemar.johansson[a]arboga-musikforening.se

-

0707 649690

Styrelsemedlem 1

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1[a]bredband.net

0589 12205

0736 240303

Styrelsemedlem 2

Inger Kanders

Inger.kanders[a]gmail.com

-

0703 028229

Suppleant 1

Bo Thörnkvist

annemarie.1942[a]live.se

0589 10407

0730 254346

Suppleant 2

Kjell Hedquist

kjell.hedquist[a]gmail.com

0589 10862

0708 174952

Adjubgerande

Henrik Fallberg

henrik.fallberg[a]gmail.com

0589 14711

0706 724719

 

Arbetsgrupp

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Sammankallande

Kjell Hedquist

kjell.hedquist[a]home.se

0589 10862

0708 174952

Arbetsgrupp

Inger Kanders

Inger.kanders[a]gmail.com

0589 15827

0703 028229

Arbetsgrupp

Håkan Harryson

hakan.h.harryson[a]gmail.com

0589 15316

0761 101533

Arbetsgrupp

Anne-Marie Törnkvist

annemarie.1942[a]live.se

0589 10407

-

Arbetsgrupp

Bo Törnkvist

annemarie.1942[a]live.se

0589 10407

 

Arbetsgrupp

Margareta Wallin

malgosia.wallin[a]telia.com

-

0704 046697

Arbetsgrupp

Kjell Holmström

copiad87[a]gmail.com

-

0705 844974

Arbetsgrupp

Lars Jonsson

 

 

 

Hemsideansvarig

Ingemar Johansson

Ingemar.johansson[a]arboga-musikforening.se

-

0707 649690

 

Programråd

Funktion

 

 

 

 

Sammankallande

Stig Jäderlund

stig.jaderlund1[a]bredband.net

0589 12205

0736 240303

 

Christian Payerl

christian.payerl[a]se.abb.com

0702 601024

 

Kjell Hedquist

kjell.hedquist[a]home.se

0589 10862

0708 174952

 

Henrik Fallberg

henrik.fallberg[a]gmail.com

0589 14711

0706 724719

 

Revisorer

Funktion

Namn

e-post

Bostad

Mobil

Revisor 1

Göran Hedqvist

goran.hedquist[a]gmail.com

-

-

Revisor 2

Peter Wahlström

peter.wahlstrom[a]gmail.com

0589 12325

0706 632903

Revsuppleant 1

Anders Gelinder

gelinder.ahl[a]telia.com

0589 16155

-

Revsuppleant 2

Bengt Broberg

-

0589 13111

0703 032782

 

Valberedning

Funktion

 

e-post

Bostad

Mobil

Valberedare 1

Håkan Harryson

hakan.h.harryson[a]gmail.com

0589 15316

0761 101533

Valberedare 2

Pär-Erik Modigh

pe.modigh[a]telia.com

0589 17621

0706 554446