image003Uppdaterad: 2017-10-26

Arboga Blåsorkester 50-årsjubilerande

Arboga Ungdomsmusikkår ger:

Stars and Stripes forever

Picture of United States flag flying on flag pole blowing in the wind

---

 

Affisch

 

Arb-Blås 

 

Program:

 

Blåstraditionen i Arboga är mycket gammal. En av de första blåsorkestrarna var Skarpskyttarnas musikkår som bildades på 1860-talet. Andra föregångare var Mekaniska verkstadens musikkår som bildades 1882 och Glasbrukets musikkår, som i konkurrens svarade för musiklivet i Arboga.

 

I mitten av 1930-talet bildades Arboga Blåsorkester med musiker från nedlagda Mekens och Glasbrukets musikkårer samt unga Arbogabor som fått sin skolning i Frälsningsarméns och Metodistkyrkans musikkårer.

 

Arboga Blåsorkester upphörde i början av 1940-talet sedan inkallelseorder nästan tömt orkestern på medlemmar. Efter kriget var förutsättningarna goda att starta om på nytt. Detta skedde också 1946.

 

Musikskolan hade kommit i gång och nytt folk strömmade ständigt till Arboga kommun genom tillkomsten av Flygvapnets centrala verkstäder och förråd, samt genom medlemmar ur de tidigare orkestrarna på Meken och glasbruket.

 

År 1985 firades 350-års jubileet av Sveriges första riksdag i Arboga. Då marscherade Blåsorkestern i täten följd av bland annat Karl XVI Gustav och Olof Palme på Arbogas gator.

.

 

---